خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

تغییرات جدیدی که در ماهواره Astra 19.2E انجام شد

به دنبال تغییرات جدیدی که در ماهواره Astra 19.2E انجام شد شبکه “بین اسپورت ۱” از پوشش واید این ماهواره حذف شد و به فرکانس جدیدی در بیم اروپا منتقل شد . این شبکه دیگر در ایران دریافت نمیشود

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
بازگشای پکیج محبوب D-SMART ترکست با اکانت های VIP اولترا سیسیکماطلاعات بیشتر
})