خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

شبکه Mafa Short Films HD از فرکانس ۱۰۷۲۱

شبکه Mafa Short Films HD از فرکانس ۱۰۷۲۱ ماهواره موناکوست همجهت با یاهست قطع و حذف شد.

✍️ شبکه ترانه از فرکانس ۱۰۸۸۷ ماهواره موناکوست همجهت با یاهست قطع و حذف شد.

✍️ پنج شبکه ی پرشیانا از فرکانس ۱۲۵۹۴ ماهواره یاهست اکسترا قطع و حدف شدند. هم اکنون شبکه پرشیانا با دو کیفیت HD و SD و پرشیانا سریز HD از طریق مشخصات زیر در ماهواره موناکوست همجهت با یاهست قابل دریافت میباشند.

 

📡MONACO (Yahsat)
✅۱۰۸۸۷ V 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
بازگشای پکیج محبوب D-SMART ترکست با اکانت های VIP اولترا سیسیکماطلاعات بیشتر
})