خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

پکیج دیش تیوی هند ۹۵ درجه

پکیج دیش تیوی هند به بیم هندی ماهواره NSS 6 در ۹۵٫۵ درجه شرقی منتقل شده و فقط در جنوب و جنوبِ شرق و قسمت هایی از مرکز ایران قابل دریافت است

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
بازگشای پکیج محبوب D-SMART ترکست با اکانت های VIP اولترا سیسیکماطلاعات بیشتر
})