خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

بازگشائی دی اسمارت ترکست روی سرور های اولترا

پکیج دی اسمارت خوشبختانه شیر شده و  الترا سرور اولین سرور خاورمیانه است که در زودترین زمان ممکن روی تمامی سرور های خود ران کرد

از انجاییکه کیفیت و ثبات الویت کاری تیم الترا سرور میباشد تیم الترا تمام سعی و تلاش خود را بکار میبرد تا بهترین کیفیت سیسیکم را تجربه کنید

هم اکنون برخی کانالهای پکیج دی اسمارت ترکیه شیر شده و در حال حاضر با بهترین کیفیت روی سرور های الترا سرور قابل بازگشائی است

فرکانس ها و کانالهای زیر فول باز

۱۱۰۱۲-V-30000
DTX
EUROPORT 2
THE FIGHT NETWORK
NBA TV
BABY TV


۱۲۲۴۵-H-27500
SMART COCUK


۱۲۴۶۱-H-20800
FOX CRIME HD
FX HD
۲۴ KICHE HD

NAT GEO WILD HD
FOX SPORT HD


۱۲۱۸۸-V-27500
BOOMERANG HD
DISCOVERY SCIECE

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
بازگشای پکیج محبوب D-SMART ترکست با اکانت های VIP اولترا سیسیکماطلاعات بیشتر
})